שדרג את רישיון ה- TSplus הפעיל שלך לגרסה גבוהה יותר או יותר או הוספת משתמשים או לשניהם. יש לך את כל האפשרויות במטריצת השדרוג כדי להגדיר את השדרוג הרצוי.

לשם כך, בחר תחילה את הגרסה הקיימת  ואז בחר גרסה רצויה


1. What is your current TSplus license:
- Your existing TSplus license
Edition Number of Users

2. What TSplus license would you like:
-
-
Your upgraded TSplus license
Edition Number of Users

3. Your TSplus Upgrade License Code:
- Add To Cart Your details

(*) Upgrading a TSplus server requires an Upgrade License Code which you can get from your existing TSplus server. Download now and run this Upgrade License Code generation program on your existing TSplus server. It will display your Upgrade License Code. If you have any question for TSplus Sales team, regarding release information, licensing or any other sales inquiries: please send an email to Sales@TSplus.me